Tous les articles par Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

Ceremonia de căsătorie în Ţara Oasului : nou corpus disponibil la Fonoteca (MMSH, Aix-en-Provence)

În februarie 2011, etnologul Danielle Musset,1 a depus la Fonoteca de la MMSH anchetele de teren realizate pentru teza sa de de doctorat având ca subiect Ceremonia de căsătorie în Moişeni, România 2. Corpusul anchetelor, cu o durată totală de cinci ore, conţine două interviuri cu locuitori din Moişeni,  cântece, dansuri tradiţionale, ritualuri şi peisaje sonore din timpul nunţii. În cadrul practicii obligatorii pentru validarea anului 2 de master numit Monde du livre, am avut ocazia de a documenta cele 41 anchete de teren înregistrate între anii 1974-1977. Corpusul constituit este consultabil în baza de date Ganoub a Fonotecii.

Aceste anchete au fost înregistrate în Țara Oaşului (nord-vestul României),  în Moişeni, Huţa şi Bixad, sate din judeţul Satu Mare, într-o zonă încă puţin studiată în anii 70. În timpul unui voiaj, această zonă a atras curiozitatea etnologului Danielle Musset care s-a hotărât să studieze această piesă fundamentală a vieţii rurale, imediat influenţată atât de evoluţia mentalităţilor cât şi de orice altă schimbare a societăţii ((Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1)) care este nunta. Lucrarea a avut ca obiectiv studiul riturilor şi tradiţiilor nupţiale , dar şi acela de a cerceta manifestarea raporturile dintre sexe3.

Doi bărbaţi ne împărtăşesc  momentul propriei nunţi,  povestind cum se desfăşoară şi explicând unele tradiţii. Informatorii detaliază funcţiile  şi intervenţiile diferitelor personaje ale ceremoniei: starostele4, stegarul5, socăciţa6, mirii, naşii. Înregistrările cântecelor, dansurilor, ritualurilor şi a ambianţei din timpul nunţii devin ecoul celor două interviuri, completându-le în acelaşi timp. Casetofonul a surprins atmosfera petrecerii,  pus în funcţiune în numeroase reprize,  chiar şi în timpul deplasării cortegiului spre biserică. Putem asculta chiuituri ale feciorilor şi fetelor din timpul dansurilor, replici ale actorilor nunţii, dialoguri între nuntași, strigatul darului… Cercetătorul a studiat  și activitățile sociale: ca șezătorile sau primirea feciorilor în zi de sărbătoare la Moișeni. Putem asculta cântece interpretate numai de voci feminine, cântece pline de tristețea miresei ce va părăsi casa părintească, despre căsătoria din dragoste sauabordând statutul femeii căsătorite, etc. Pentru o mai bună întelegere a elementelor de literatură orală, comentariile înregistrărilor conțin unele versuri transcrise în română și traduse în franceză. În timpul acelorași șezători, puteți de asemenea asculta melodiile ondulatorii ale fluierelor populare..

Documentarea acestor arhive s-a realizat în colaborare cu doamna Danielle Musset care a avut bunăvoința de a reveni asupra propriilor notițe de cercetare. Fiecare descriere a înregistrărilor ce redau tradiții conține trimiteri la volumul 3 al revistei de Studii şi documente balcanice, lucrare7 pe care autoarea a depus-o odată cu înregistrările. Volumul conține transcrieri și traduceri ale discursurilor de rămas bun (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Așadar de ce încearcă socăcițele sa vândă nașului găina îndelung pregatită ? Cum se face negocierea ? Sau mai important: înainte sau după Jocul colacilor ?8. Lucrarea lui Danielle Musset și ascultarea înregistrărilor sunt elemente interesante pentru reconstituirea unei realităţi est-europene, o lume probabil demult dispărută – dacă ne gândim la efectele globalizării.

Fotografiile din articol aparțin cercetătorului Danielle Musset, autor al tezei Le mariage en Pays d’Oaș (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970.

Varianta articolului în franceză: http://phonotheque.hypotheses.org/4761

 1. Danielle Musset este în prezent directoareaMuzeului Salagon []
 2. Această teză a fost scrisă sub îndrumarea lui Paul Henri Stahl şi susţinută în iunie 1978, la Şcoala de  Inalte Studii Sociale (EHESS) din Paris []
 3. Ibidem []
 4. Starostele, cuvânt învechit şi regionalism tradus în franceză prin meneur de jeu (conducătorul ceremoniei), care în contextul nunţii desemna persoana trimisă la părinții unei fete spre a o cere în căsătorie pentru altcineva, adică pețitorul. []
 5. Stegarul este tradus din româna ca porte-drapeau. Aici este vorba de steagul la nuntă, un drapel cu clopoţei. []
 6. Socăciță este cuvânt învechit  şi regionalism pentru bucătărese. În cadrul nunţii erau cele care se ocupau de pregătirea felurilor de mâncare şi a unei găini special preparate pentru a fi negociată cu naşul. []
 7. Această lucrare se va regăsi în catalogul Bibliotecii MMSH []
 8. [explicația în limba franceză a cuvântului “colaci”] []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Concerts recorded by the Mont-Jòia Association during meetings and festivals from 1976 to 1983. A new corpus available for consultation at the Sound Archive center of the MMSH

In 1976, in the very act of rediscovering the French traditional music1, the Mont-Joià Association inaugurated the Mediterranean Musical Encounters from Fontblanche, a district of Vitrolles. This association, active in claiming and reviving the Occitan culture, was also a traditional music group. It would be the engine of a major cultural event for the Occitan movement, oriented towards true Mediterranean identity. This identity, expressed in a manifesto2 was not intended to have space boundaries but to be rebuilt by common questions that arose in the late 1980s. Many of those issues remain pertinent at the present day. Only a few artists and groups (Mont-Jòia deserves special mention) , who performed during these encounters, may be seen live on stage today.

The “Rescontrès de la Mar” proposed between 1976 and 1983: dance workshops, music workshops, singing workshops, stringed-instrument making, musicology conferences and concerts. French artists, North African, Italian, Spanish, Greek, Corsican, but also Portuguese, Hungarian, Yugoslav, Macedonian, Iraqis, Iranians were present, improvising sometimes together and creating new mixtures of sounds. This corpus provides an image of world music, as it emerged in the late 1970s and also reflects the Occitan identity trying to define itself. Beside artists’ presentations, introductions to their works or their country, we can hear the commitment and range of feelings expressed through the universal language of music.

The collection of records was deposited by Mont-Jòia Association to the Sound Archive of Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines in 1991. This deposit is as well a way of participating to the “recovery and enrichment of identities movement” that Jean-Mari Carlotti mentioned through the actions of the association.

The French version of the text : http://phonotheque.hypotheses.org/4843

Sound credits : Tura lura lura lo gau canta, played by Mont Joià at a ball hosted with Los del Sauveterre at the Festa de la Lenga in 1978.  Lyrics: http://www.musicanet.org/robokopp/french/turalura.htm

Photo credits : “Microphone”, photo by ganatronic, from Flickr, under a Creative Commons Attribution-Share Alike Licence

 1. In order to know more about the topic, look for the recent thesis of Benedict Bonnemason: The revival of traditional music in France: the case of Gascon music between 1975-1985, dissertation done under the direction of Jean-Pierre Albert; viva attended in Toulouse, in 2009. []
 2. The presentation of Rescontrès de la Mar is online at http://www.mont-joia.com/www.mont-joia.com/html/Rescontres.php []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Concerts enregistrés par l’association Mont-Jòia lors de rencontres et festivals entre 1976 et 1983. Un nouveau corpus consultable, sur place, à la Phonothèque de la MMSH

En 1976, en plein cœur de la redécouverte des musiques traditionnelles en France1, l’association Mont-Jòia inaugurait les Rencontres musicales méditerranéennes à Fontblanche, une commune de Vitrolles. Cette association, active dans la revendication et la réanimation de la culture occitane, était aussi un groupe de musique traditionnelle. Elle allait être le moteur d’une manifestation culturelle importante pour le mouvement occitan, orienté vers une véritable identité méditerranéenne. Cette identité, affirmée par un texte manifeste2 ne se voulait pas limitée par l’espace mais reconstruite par la formulation de questionnements qui se posaient dans les années 1980 et qui restent d’actualité. Nombre d’artistes se sont produits dans ces rencontres et, parmi eux, plusieurs ne peuvent plus être écoutés sur scène aujourd’hui, en premier lieu le groupe Mont-jòia, désormais mythique.

Les « Rescontrès de la Mar » ont proposé entre 1976 et 1983 : des ateliers de danse, de musique, de chant, de lutherie, des conférences de musicologie et des concerts. Des artistes français, maghrébins, italiens, espagnols, grecs, corses, mais aussi portugais, hongrois, yougoslaves, macédoniens, irakiens, iraniens se sont côtoyés, ont improvisés ensemble et créé des mélanges inédits de sonorités. Ce corpus sonore offre une image des musiques du monde telles qu’elles émergeaient à la fin des années 1970. Il renvoie également vers une identité occitane qui tentait, à ce moment là, de se définir. Les présentations des différents artistes, de leurs œuvres et de leur pays donnent également à entendre les engagements et  les palettes de sentiments exprimés à travers le langage universel de la musique.

Les enregistrements ont été déposés en 1991 par l’association Mont-Jòia à la Phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence. Pour des raisons de droit, les enregistrements peuvent être écoutés uniquement sur place. Ce dépôt est une des façons de participer à ce mouvement de récupération et d’enrichissement des identités que Jan-Mari Carlotti mentionne dans les actions de l’association.

Text in english : http://phonotheque.hypotheses.org/4843

Crédits phonographiques : Extrait de Tura lura lura lo gau canta, interprété par Mont Jòia lors d’un bal animé avec le groupe Los del Sauveterra lors de la Festa de la lenga en 1978. Paroles : http://www.musicanet.org/robokopp/french/turalura.htm

 

 

 1. Pour cela je vous renvoie à la thèse récente de  Bénédicte Bonnemason : Le renouveau de la musique traditionnelle en France : le cas de la musique gasconne 1975-1985, soutenue à Toulouse en 2009 sous la direction de Jean-Pierre Albert []
 2. Le texte de présentation des Rescontrès de la Mar est en ligne sur http://www.mont-joia.com/www.mont-joia.com/html/Rescontres.php []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Enquêtes orales sur le mariage dans la région d’Oas (Roumanie) : un nouveau corpus sonore disponible sur la base de la Phonothèque (MMSH)

En février 2011, l’ethnologue Danielle Musset,1 a déposé  à la Phonothèque de la MMSH ses enquêtes de terrain enregistrées dans le cadre de sa thèse de doctorat portant sur Le mariage à Moişeni, Roumanie2. Le corpus – d’une durée de cinq heures – contient deux entretiens avec des habitants de Moişeni,  des chants au cours de deux veillées, des chansons et des danses exécutées tout au long de la cérémonie du mariage, ainsi que des paysages sonores pendant les rituels et le bal de noce. Dans le cadre de mon stage pour le Master 2, Monde du livre, j’ai documenté les 41 enquêtes qui constituaient ce corpus enregistré entre 1974-1977. Elles sont désormais accessibles sur la base Ganoub de la Phonothèque.

Ces enquêtes ont été enregistrées dans le nord-ouest de la Roumanie,  à Moiseni, Huta et Bixad, trois villages du Pays d’Oas, dans le département Satu Mare, une zone encore peu étudiée dans les années 1970. Aiguillonnée par sa curiosité d’ethnologue, Danielle Musset au cours d’un de ses voyages dans cette région a décidé d’étudier l’un des rouages fondamentaux de la société paysanne, sensible à l’évolution des mentalités et aux changements sociaux3, le mariage. Au-delà de l’étude de ce rite, l’ethnologue a voulu aussi voir dans quelle mesure le mariage peut être révélateur des rapports qui existent entre les sexes4.

Ainsi, deux hommes nous font partager leurs noces en nous décrivant le déroulement avec de nombreuses explications. Ils détaillent les fonctions et les interventions de tous les acteurs de la cérémonie : le staroste5, le stegar6, la socacita7, les mariés, les parrains. Des enregistrements de chansons, danses, rituels et ambiances sonores lors de trois mariages se font l’écho de ces deux récits et les complètent. Le magnétophone a été mis en marche pour capturer l’atmosphère de la fête lors du déplacement du cortège nuptial vers l’église. On y entend des cris pendant les danses de jeunes garçons ou de jeunes filles, des séries de dialogues entre les différents acteurs du mariage, des dialogues pendant le bal de noces, l’annonce des cadeaux pour les marié s…  L’enquêteur ne s’est pas concentré seulement sur le mariage, mais aussi sur des activités sociales : des veillées et la réception des filleuls lors d’une fête à Moişeni.  Lors d’une des veillées, on peut entendre des chants interprétés uniquement par des femmes, reprenant la tristesse de la mariée qui devra quitter la maison parentale, le mariage d’amour, le statut de la femme mariée, etc. Pour donner des éléments de compréhension de cette littérature orale j’ai inséré certains vers en langue roumaine de ces chansons, accompagnés d’une traduction dans les résumés. Toujours enregistrées dans le cadre de veillées, vous pourrez entendre également des mélodies ondulatoires émises par des délicates flûtes paysannes.

L’analyse documentaire de ces archives s’est effectuée en collaboration avec Danielle Musset qui a bien voulu se replonger dans ses recherches antérieures. J’ai signalé pour chaque œuvre ou chaque élément du rite, les transcriptions qui se retrouvaient dans sa thèse publiée dans le volume 3 de la revue Études et documents balkaniques qu’elle a bien voulu déposer8 avec le corpus des enquêtes. Le même volume contient aussi des transcriptions et des traductions des oraisons enregistrées (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Alors pourquoi les socăcițe essaient de vendre au parrain des mariés une poule mitonnée ? Comment la négociation a-t-elle lieu ? Quand donc les invités vont-ils commencer à danser Jocul colacilor [la danse des gimblettes]9. La lecture de la thèse de Danielle Musset et l’écoute de ces enregistrements vous donne de nombreux éléments pour reconstituer ce monde est-européen, probablement révolu avec la mondialisation.

Crédits photographiques: Danielle Musset, Le mariage en Pays d’Oas (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970

 1. Danielle Musset est actuellement directrice du Musée de Salagon []
 2. Cette thèse a été  soutenue sous la direction de Paul Henri Stahl, en juin 1978 à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris []
 3. Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1 []
 4. Ibidem []
 5. Le staroste, qui dans le contexte du mariage est traduit comme meneur du jeu ou de la cérémonie, est un mot ancien et un régionalisme désignant la personne qui faisait l’intermédiaire, entre les deux familles des futurs mariés, pour la demande en mariage. Elle était chargée d’aller faire la demande en mariage dans la famille de la jeune-fille de la part du garçon. []
 6. Le stegar est traduit du roumain par porte-drapeau. Ici il s’agit du drapeau de mariage, une bannière avec des grelots. []
 7. Socăciță est un mot ancien du roumain et un régionalisme pour désigner les cuisinières. Dans le cas du mariage, elles avaient la responsabilité de préparer le repas de noce et la poule pour laquelle s’engageait toute une négociation avec le parrain. []
 8. L’ouvrage est consultable à la Bibliothèque de la MMSH sous la cote P390-03 []
 9. Le mot colaci a été traduit du roumain par les gimblettes, pâtisserie en forme d’anneau. Le colac roumain préparé pour les fêtes est une sorte de pain rond torsadé. []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Documentation du fonds Olivier Féraud : mon expérience de stagiaire à la phonothèque de la MMSH

Je me répétais: tu sais que dans les moments importants de ta vie tu as de la chancetu trouveras… de nouveau étudiante à presque 30 ans, un peu frustrée par mon accent étranger, j’avais besoin de trouver un stage pratique qui puisse correspondre à mon Master Monde du Livre à l’Université de Provence. J’ai été acceptée à la Médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, un campus de recherche et d’enseignement en sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen. Cette médiathèque constitue un important appui documentaire pour les étudiants en sciences humaines et sociales. Elle est constituée de trois services (la bibliothèque, l’iconothèque et la phonothèque) qui rassemblent des fonds et des collections en provenance de divers laboratoires de la MMSH.

Je suis restée une semaine dans chacun des services et mon expérience à la phonothèque a été particulièrement riche car j’ai pu suivre un projet du début à la fin. Le projet du stage portait sur le traitement documentaire d’enquêtes de terrain réalisées dans le cadre de la thèse de doctorat d’Olivier Féraud, rattaché au  LAIOS, Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire des Institutions Culturelles. Ethnomusicologue, Olivier Féraud a réalisé en 2003 un mémoire de maîtrise intitulé Les voix du marché : le cri de marchand et son écoute, sous la direction de Bernard Lortat-Jacob. Il est également  musicien, luthier et chercheur en archéomusicologie. Consultable en ligne sur TEL, sa thèse, Voix publiques. Environnements sonores, représentations et usages d’habitation dans un quartier populaire de Naples propose une approche pluridisciplinaire où la production sonore se révèle le centre de la vie sociale du quartier, mettant en avant les relations des acteurs quotidiens.

Il ne s’agissait pas de numérisation puisque les enquêtes étaient déjà au format numérique : Olivier Féraud avait réalisé ses enquêtes au format Wave. Mon travail consistait principalement à les écouter ou visionner les films (formats mov, m4v) pour que je puisse les analyser et les cataloguer. Pour chaque enregistrement, je rédigeais un résumé explicitant le contenu et le contexte de la production,  ses caractéristiques, le but de l’émission vocale et remplissais les différents champs de la base de données. Je travaillais sur le logiciel documentaire de la phonothèque, Alexandrie. Aucun détail qui pourrait définir le mieux un document sonore ne devait pas échapper à cette analyse. Alors pour chaque enquête j’indiquais ainsi la cote, le numéro d’inventaire, le nom de l’enquêteur et de l’informateur, le genre du document (ex: expression vocale, paysage sonore), la durée de l’enregistrement, les noms cités, les lieux cités, les instruments, les descripteurs, la production et technique du son, sa qualité. Avec l’aide de Marie Doumain qui travaille depuis deux ans à la phonothèque, j’ai réussi à comprendre  le fonctionnement d’un thesaurus documentaire et appris à sélectionner les descripteurs. Une fois les données validées par la responsable du service, j’ai imprimé un catalogue pour le chercheurs avec des index afin que lui aussi relise et reprenne éventuellement le travail réalisé. Enfin, avec l’accord du chercheur et en fonction de la volonté des informateurs, les enregistrements sonores ont été mis en ligne en lien avec les notices documentaires.

Les 23 enregistrements sonores enregistrés à Naples, constituent un corpus d’une durée totale de 43 minutes à laquelle s’ajoutent 6 séquences audiovisuelles, d’une durée totale de 40 minutes. J’ai découvert un paysage sonore composé de cris et de chants de marchands, de dialogues domestiques à distance, de cris d’enfants qui jouaient dans la rue, un paysage complété par des chants à danser traditionnels du monde rural. Pour tout documenter, je me suis appuyé sur le Guide d’analyse documentaire du son inédit et bien évidemment sur la thèse d’Olivier Féraud qu’il considère une approche pluridisciplinaire en abordant des aspects relevant de l’anthropologie sociale, la microsociologie, l’anthropologie urbaine, l’anthropologie de la communication, la sociolinguistique, l’anthropologie sensorielle et la prosodie.

Maintenant peut-être avez-vous la curiosité de faire la connaissance de Pino qui lance des appels exposant les attributs du poisson d’une voix incisive pour susciter l’urgence et l’envie ? Je vous laisse vous imaginer son âge, son portrait, son histoire racontée par ses mélismes.

Impossible de ne pas tambouriner le rythme en écoutant une “tammurriata” pendant la fête de Monte Somma, mieux connu sous le nom de “Vésuve”, interprétée pour vous par le groupe ‘A parenz’ d’Auniundo .

Enfin, malgré la chaleur de l’été l’envie vous viendra peut-être de vous préparer des marrons chauds en écoutant un castagnaro (vendeur de marrons). Ce n’est pas grave si vous ne connaissez pas la langue napolitaine, ses explications sont sous-titrées en français.

Olivier Féraud a réussi à associer l’image et le son dans des diaporamas, sorte de “films sonores” qui offrent une nouvelle façon de contextualiser les enquêtes orales. L’un d’entre eux vous invite à la fête qui a lieu le mardi in albis, après les Pâques. Tout en écoutant un canto sul tamburo, des photos des chanteurs avec leur auditoire glissent sous vos yeux.

A vous désormais de reconstituer le puzzle de ce quartier populaire de Naples !

Crédits photographiques : Alina Zaharia, la station de numérisation de la phonothèque de la MMSH.

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts