Archives par mot-clé : mariage

Sound archives on the new family models in Algeria at the end of 1980s

Between January and June 2017, the “Secteur archives de la recherche” (archives department), of the  Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – Mediterranean center for Humanities and Social Sciences (MMSH) Médiathèque/Libray in Aix-en-Provence, digitised a sound collection recorded in 1987 and 1988 in Algeria by the Algerian socio-anthropologist Faouzi Adel (1947-1999). Adel Faouzi studied philosophy and sociology at the University of Algiers and then defended his first thesis in French at the Université Libre de Bruxelles in 1978, « Les changements socio-économiques dans l’Algérie coloniale de 1830 à 1914 » [Socio-Economic Changes in Colonial Algeria Between 1830 and 1914] comes in 2 volumes, available on line. In 1990, he defended another thesis : « Formation du lien conjugal et nouveaux modèles familiaux en Algérie » [Conjugal Bond Building and New Family Models in Algeria] in Paris. The thesis has never been published but we have digitised it and it is available online. Continuer la lecture de Sound archives on the new family models in Algeria at the end of 1980s

Offre de Stage : Traitement d’archives sonores sur un terrain algérien

TELEMMe, avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche, dans le cadre du projet de recherche européen sur la médiation des archives coloniales PICCH – Polyvocal Interpretations of Contested Cultural Heritage, propose un stage à un·e étudiant·e en sciences humaines et sociales et arabisant·e de niveau Master 1 ou 2 pour traiter des archives sonores en langue arabe enregistrées sur le terrain algérien. Ce projet interdisciplinaire, associant l’histoire des médias, les études archivistiques et les sciences de l’information et de la communication, et dirigé par Daniella Petrelli (Université de Sheffield), interroge le concept de « décolonisation du patrimoine ».
Les missions de l’étudiant·e stagiaire seront : Continuer la lecture de Offre de Stage : Traitement d’archives sonores sur un terrain algérien

Avent -20 : La fête à tue-tête – Celebration at the top of your voice

Il saisit un luth, pris son inspiration, puis s’accompagnant, chanta. (La disparition, Georges Perec, 1969, p. 18)

In the early 1970s Danielle Musset, ethnologist, had recorded a series of field recordings at the north end of Transylvania, in the village of Moiseni,in Oas countries (or Oach). Twenty years later, three ethnomusicologists, Lortat Bernard Jacob, Bernard, Jacques Bouet and Speranta Radulescu, traveled  to the same places and saved celebrations songs and dances. The sound archives of CREM and MMSH offer a trip over the life in this amazing country,  consisting of a quarantine villages, where when people start singing the shrill way that characterizes this world end zone, “look like they came from another country”. This is a great example of what allows archiving sound sources through the common catalog of Europeana: comparisons across the time, contextualized by databases, accessible and reusable by all.

Continuer la lecture de Avent -20 : La fête à tue-tête – Celebration at the top of your voice

Ceremonia de căsătorie în Ţara Oasului : nou corpus disponibil la Fonoteca (MMSH, Aix-en-Provence)

În februarie 2011, etnologul Danielle Musset,1 a depus la Fonoteca de la MMSH anchetele de teren realizate pentru teza sa de de doctorat având ca subiect Ceremonia de căsătorie în Moişeni, România 2. Corpusul anchetelor, cu o durată totală de cinci ore, conţine două interviuri cu locuitori din Moişeni,  cântece, dansuri tradiţionale, ritualuri şi peisaje sonore din timpul nunţii. În cadrul practicii obligatorii pentru validarea anului 2 de master numit Monde du livre, am avut ocazia de a documenta cele 41 anchete de teren înregistrate între anii 1974-1977. Corpusul constituit este consultabil în baza de date Ganoub a Fonotecii.

Aceste anchete au fost înregistrate în Țara Oaşului (nord-vestul României),  în Moişeni, Huţa şi Bixad, sate din judeţul Satu Mare, într-o zonă încă puţin studiată în anii 70. În timpul unui voiaj, această zonă a atras curiozitatea etnologului Danielle Musset care s-a hotărât să studieze această piesă fundamentală a vieţii rurale, imediat influenţată atât de evoluţia mentalităţilor cât şi de orice altă schimbare a societăţii ((Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1)) care este nunta. Lucrarea a avut ca obiectiv studiul riturilor şi tradiţiilor nupţiale , dar şi acela de a cerceta manifestarea raporturile dintre sexe3.

Doi bărbaţi ne împărtăşesc  momentul propriei nunţi,  povestind cum se desfăşoară şi explicând unele tradiţii. Informatorii detaliază funcţiile  şi intervenţiile diferitelor personaje ale ceremoniei: starostele4, stegarul5, socăciţa6, mirii, naşii. Înregistrările cântecelor, dansurilor, ritualurilor şi a ambianţei din timpul nunţii devin ecoul celor două interviuri, completându-le în acelaşi timp. Casetofonul a surprins atmosfera petrecerii,  pus în funcţiune în numeroase reprize,  chiar şi în timpul deplasării cortegiului spre biserică. Putem asculta chiuituri ale feciorilor şi fetelor din timpul dansurilor, replici ale actorilor nunţii, dialoguri între nuntași, strigatul darului… Cercetătorul a studiat  și activitățile sociale: ca șezătorile sau primirea feciorilor în zi de sărbătoare la Moișeni. Putem asculta cântece interpretate numai de voci feminine, cântece pline de tristețea miresei ce va părăsi casa părintească, despre căsătoria din dragoste sauabordând statutul femeii căsătorite, etc. Pentru o mai bună întelegere a elementelor de literatură orală, comentariile înregistrărilor conțin unele versuri transcrise în română și traduse în franceză. În timpul acelorași șezători, puteți de asemenea asculta melodiile ondulatorii ale fluierelor populare..

Documentarea acestor arhive s-a realizat în colaborare cu doamna Danielle Musset care a avut bunăvoința de a reveni asupra propriilor notițe de cercetare. Fiecare descriere a înregistrărilor ce redau tradiții conține trimiteri la volumul 3 al revistei de Studii şi documente balcanice, lucrare7 pe care autoarea a depus-o odată cu înregistrările. Volumul conține transcrieri și traduceri ale discursurilor de rămas bun (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Așadar de ce încearcă socăcițele sa vândă nașului găina îndelung pregatită ? Cum se face negocierea ? Sau mai important: înainte sau după Jocul colacilor ?8. Lucrarea lui Danielle Musset și ascultarea înregistrărilor sunt elemente interesante pentru reconstituirea unei realităţi est-europene, o lume probabil demult dispărută – dacă ne gândim la efectele globalizării.

Fotografiile din articol aparțin cercetătorului Danielle Musset, autor al tezei Le mariage en Pays d’Oaș (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970.

Varianta articolului în franceză: http://phonotheque.hypotheses.org/4761

 1. Danielle Musset este în prezent directoareaMuzeului Salagon []
 2. Această teză a fost scrisă sub îndrumarea lui Paul Henri Stahl şi susţinută în iunie 1978, la Şcoala de  Inalte Studii Sociale (EHESS) din Paris []
 3. Ibidem []
 4. Starostele, cuvânt învechit şi regionalism tradus în franceză prin meneur de jeu (conducătorul ceremoniei), care în contextul nunţii desemna persoana trimisă la părinții unei fete spre a o cere în căsătorie pentru altcineva, adică pețitorul. []
 5. Stegarul este tradus din româna ca porte-drapeau. Aici este vorba de steagul la nuntă, un drapel cu clopoţei. []
 6. Socăciță este cuvânt învechit  şi regionalism pentru bucătărese. În cadrul nunţii erau cele care se ocupau de pregătirea felurilor de mâncare şi a unei găini special preparate pentru a fi negociată cu naşul. []
 7. Această lucrare se va regăsi în catalogul Bibliotecii MMSH []
 8. [explicația în limba franceză a cuvântului “colaci”] []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Enquêtes orales sur le mariage dans la région d’Oas (Roumanie) : un nouveau corpus sonore disponible sur la base de la Phonothèque (MMSH)

En février 2011, l’ethnologue Danielle Musset,1 a déposé  à la Phonothèque de la MMSH ses enquêtes de terrain enregistrées dans le cadre de sa thèse de doctorat portant sur Le mariage à Moişeni, Roumanie2. Le corpus – d’une durée de cinq heures – contient deux entretiens avec des habitants de Moişeni,  des chants au cours de deux veillées, des chansons et des danses exécutées tout au long de la cérémonie du mariage, ainsi que des paysages sonores pendant les rituels et le bal de noce. Dans le cadre de mon stage pour le Master 2, Monde du livre, j’ai documenté les 41 enquêtes qui constituaient ce corpus enregistré entre 1974-1977. Elles sont désormais accessibles sur la base Ganoub de la Phonothèque.

Ces enquêtes ont été enregistrées dans le nord-ouest de la Roumanie,  à Moiseni, Huta et Bixad, trois villages du Pays d’Oas, dans le département Satu Mare, une zone encore peu étudiée dans les années 1970. Aiguillonnée par sa curiosité d’ethnologue, Danielle Musset au cours d’un de ses voyages dans cette région a décidé d’étudier l’un des rouages fondamentaux de la société paysanne, sensible à l’évolution des mentalités et aux changements sociaux3, le mariage. Au-delà de l’étude de ce rite, l’ethnologue a voulu aussi voir dans quelle mesure le mariage peut être révélateur des rapports qui existent entre les sexes4.

Ainsi, deux hommes nous font partager leurs noces en nous décrivant le déroulement avec de nombreuses explications. Ils détaillent les fonctions et les interventions de tous les acteurs de la cérémonie : le staroste5, le stegar6, la socacita7, les mariés, les parrains. Des enregistrements de chansons, danses, rituels et ambiances sonores lors de trois mariages se font l’écho de ces deux récits et les complètent. Le magnétophone a été mis en marche pour capturer l’atmosphère de la fête lors du déplacement du cortège nuptial vers l’église. On y entend des cris pendant les danses de jeunes garçons ou de jeunes filles, des séries de dialogues entre les différents acteurs du mariage, des dialogues pendant le bal de noces, l’annonce des cadeaux pour les marié s…  L’enquêteur ne s’est pas concentré seulement sur le mariage, mais aussi sur des activités sociales : des veillées et la réception des filleuls lors d’une fête à Moişeni.  Lors d’une des veillées, on peut entendre des chants interprétés uniquement par des femmes, reprenant la tristesse de la mariée qui devra quitter la maison parentale, le mariage d’amour, le statut de la femme mariée, etc. Pour donner des éléments de compréhension de cette littérature orale j’ai inséré certains vers en langue roumaine de ces chansons, accompagnés d’une traduction dans les résumés. Toujours enregistrées dans le cadre de veillées, vous pourrez entendre également des mélodies ondulatoires émises par des délicates flûtes paysannes.

L’analyse documentaire de ces archives s’est effectuée en collaboration avec Danielle Musset qui a bien voulu se replonger dans ses recherches antérieures. J’ai signalé pour chaque œuvre ou chaque élément du rite, les transcriptions qui se retrouvaient dans sa thèse publiée dans le volume 3 de la revue Études et documents balkaniques qu’elle a bien voulu déposer8 avec le corpus des enquêtes. Le même volume contient aussi des transcriptions et des traductions des oraisons enregistrées (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Alors pourquoi les socăcițe essaient de vendre au parrain des mariés une poule mitonnée ? Comment la négociation a-t-elle lieu ? Quand donc les invités vont-ils commencer à danser Jocul colacilor [la danse des gimblettes]9. La lecture de la thèse de Danielle Musset et l’écoute de ces enregistrements vous donne de nombreux éléments pour reconstituer ce monde est-européen, probablement révolu avec la mondialisation.

Crédits photographiques: Danielle Musset, Le mariage en Pays d’Oas (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970

 1. Danielle Musset est actuellement directrice du Musée de Salagon []
 2. Cette thèse a été  soutenue sous la direction de Paul Henri Stahl, en juin 1978 à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris []
 3. Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1 []
 4. Ibidem []
 5. Le staroste, qui dans le contexte du mariage est traduit comme meneur du jeu ou de la cérémonie, est un mot ancien et un régionalisme désignant la personne qui faisait l’intermédiaire, entre les deux familles des futurs mariés, pour la demande en mariage. Elle était chargée d’aller faire la demande en mariage dans la famille de la jeune-fille de la part du garçon. []
 6. Le stegar est traduit du roumain par porte-drapeau. Ici il s’agit du drapeau de mariage, une bannière avec des grelots. []
 7. Socăciță est un mot ancien du roumain et un régionalisme pour désigner les cuisinières. Dans le cas du mariage, elles avaient la responsabilité de préparer le repas de noce et la poule pour laquelle s’engageait toute une négociation avec le parrain. []
 8. L’ouvrage est consultable à la Bibliothèque de la MMSH sous la cote P390-03 []
 9. Le mot colaci a été traduit du roumain par les gimblettes, pâtisserie en forme d’anneau. Le colac roumain préparé pour les fêtes est une sorte de pain rond torsadé. []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts